Uwaga

Adam Szumowski

Przypominamy wszystkim osobom pobierającym świadczenie wychowawcze (500+), aktualny okres zasiłkowy kończy się 31 maja 2021 roku. Wszystkie osoby, które pobierają aktualnie świadczenie nie składają w tym roku ponownie wniosku. Kolejny wniosek będzie można złożyć od lutego przyszłego roku.