Projekt - „Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie Seniora w Gminie Kowary”

Adam Szumowski

ue1

Pragniemy poinformować, iż Gmina Kowary realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:
„Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie Seniora w Gminie Kowary”

Cel główny projektu: zwiększenie dostępności usług społecznych dla 20 osób (19K, 1M) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących Gminę Kowary (woj. dolnośląskie) poprzez utworzenie i funkcjonowanie Edukacyjnego Klubu Seniora w Kowarach w okresie od 01.12.2019 do 31.12.2022r.

Grupę docelową stanowią:

20 osób (19K, 1M) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym tj. 20 os. (19K, 1M) pow. 60 r.ż. – uczestnicy Klubu Seniora, potrzebujący wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1. Utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych w Gminie Miejskiej Kowary.
2. Bieżące funkcjonowanie Edukacyjnego Klubu Seniora w Kowarach.

Całkowita wartość projektu: 745 710,46 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 708 424,92 zł

Wieczór taneczno-muzyczny w Klubie Seniora

Adam Szumowski

30.09.2020r. w Edukacyjnym Klubie Seniora w Kowarach odbył się wieczór taneczno-muzyczny. Wszyscy uczestnicy bawili się wspaniale. Wieczór ten na długo zapadnie w pamięci uczestników. Będą ją wspominać długo i miło.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą "Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie Seniora w Gminie Kowary".
Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Lepienie pierogów w Klubie Seniora

Adam Szumowski

W minioną środę w Edukacyjnym Klubie Seniora w Kowarach nasze Panie robiły pierożki. Panie z naszego Klubu są zdolne i pracowite, pierogi wyszły rewelacyjne.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą "Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie Seniora w Gminie Kowary".
Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach

Adam Szumowski

W dniu 2 stycznia 2020 roku w obecności Pani Burmistrz Kowar, Elżbiety Zakrzewskiej nastąpiło uroczyste otwarcie Edukacyjnego Klubu Seniora w Kowarach, który wszedł w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach. Edukacyjny Klub Seniora funkcjonuje w zaadaptowanych pomieszczeniach na niskim parterze w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.

Podjęta inicjatywa skierowana jest do osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących Gminę Miejską Kowary. Seniorzy mają do dyspozycji salę spotkań, kuchnię wraz z wyposażeniem, salę do zajęć rehabilitacyjnych i ruchowych oraz pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV i komputer z dostępem do internetu. W ramach działalności Klubu przewidziane są m. in. takie działania: warsztaty muzyczne, zajęcia ogrodniczo-florystyczne, zajęcia manualne, zajęcia z psychologiem, zajęcia kulinarne, zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą, koła zainteresowań, zespoły tematyczne, warsztaty artystyczne, ruchowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne, imprezy kulturalne, turystyczne i okolicznościowe.