ANKIETA

Adam Szumowski

W RAMACH DIAGNOZY LOKALNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA KOWARY rok 2020

Szanowni Kowarzanie!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach, we współpracy z Urzędem Miasta oraz innymi kowarskimi instytucjami, rozpoczęły prace nad tworzeniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kowary.
Strategia to dokument, który stanowi plan długofalowych działań prowadzących do polepszenia warunków społecznych w Kowarach. Abyśmy mogli najlepiej przysłużyć się Mieszkańcom i trafnie określić cele oraz zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności Kowar.
Poniżej zamieszczamy anonimową ankietę dotyczącą różnych problemów społecznych, z którymi stykają się ludzie na całym świecie. Uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie jej poprzez udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania.

Link do ankiety -  ankieta