Get Adobe Flash player

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (z dnia 9 lutego 2010 r.) plik

Uchwała nr XLIII/224/09 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osób samotnych w wieku emerytalnym, chorych lub niepełnosprawnych(z dnia 25 sierpnia 2009 r.) plik

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (z dnia 5 grudnia 2008 r.) plik

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (z dnia 19 grudnia 2007 r.) plik

Uchwała nr 126/2007 Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2008 w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata (z dnia 17 lipca 2007 r.) plik

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (z dnia 27 marca 2007 r.) plik

Uchwała nr 95 Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2007 w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kierunków realizacji Programu na następne lata (z dnia 13 czerwca 2006 r.) plik

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (z dnia 7 lutego 2006 r.) plik

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (z dnia 29 grudnia 2005 r.) plik

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach